2013: 1e Nationaal Cahors Sector 3 tegen 6.525 duiven door ons satelliethok Comb. Steenbeek & Zn. uit de Bilt, behaald door de 2010-1427773 kleinkind Donkere Barcelona x De Raket x Zuster Madonna; 2011: 1e Nationaal Cahors sector 3 tegen 9.276 duiven. Ons sateliethok Comb Steenbeek en zn te De Bilt behaalde de overwinning op deze nationale vlucht, de duivin met ringnummer 2008-1309384 is een voor 50% nazaat uit onze kwekers t.w. Het Blokje: De Brive en De Mof.

Inleiding

First Prize Pigeons is als kweekcentrum in 2001 officieel van start gegaan en is zowel in Keldonk als in De Bilt gevestigd. Wij (Evert Diepeveen en Roel van den Burg) richtten ons de afgelopen 10 jaar hoofdzakelijk op het kweken van jonge duiven met specifieke kwaliteiten voor de overnachtfond en de dagfond.

 

In 2017 werden er zelfs 4 Internationale / Nationale overwinningen behaald:
In 2016 werden er 3 Nationale overwinningen behaald:

In 2015 werden er 2 nationale / internationale overwinningen behaald :

In totaal nu 15 Nationale / Internationale overwinningen behaald met duiven afkomstig van dit kweekcentrum 

 

Om de specifieke kwaliteiten voor de, overnachtfond te kunnen vastleggen zijn het afgelopen jaren,15 Nationale/Nationale N.P.O. winnaars (waarvan 3 nationale asduiven) aangekocht.

Voor de dagfond 7 Nationale NPO winnaars (waarvan 1 asduif)

 

 

 

Uit deze aangekochte duiven kunnen kinderen dan wel kleinkinderen worden besteld.

Specifiek voor de dagfond zijn aangekocht :

Bij de aankoop van deze overwinnaars zijn criteria gesteld om de specifieke fondkwaliteiten/eigenschappen zoals de intelligentie, het oriëntatievermogen, de wilskracht, het vermogen om bepaalde afstanden te vliegen, het temperament, het instinct, de spierkracht en spiervolume en het snelheidsvermogen, te kunnen vast te leggen. (zie doelstelling)

Doelstelling

Ons kweekcentrum heeft als doelstelling: het kweken van jonge duiven met specifieke kwaliteiten voor de dag- en de overnachtfond.

Om deze specifieke kwaliteiten via vererving te kunnen "garanderen", worden aan de kweekduiven, die op ons kweekcentrum mogen verblijven, de navolgende voorwaarden gesteld:

Exclusiviteit

Op ons kweekcentrum bevinden zich slechts 32 koppels, deze koppels worden gevormd uit:

Onze Nationale winnaars of kinderen hieruit, kunnen aan kleinkinderen van onderstaande winnaars gekoppeld worden.

Extra informatie :

Kweekresultaten

Om een goed beeld te krijgen van de resultaten van de door ons gekweekte duiven verwijzen wij naar het icoon referenties. De door ons gekweekte duiven worden met zorg grootgebracht met ons inziens de meest geschikte voersamenstelling en kwalitatief het beste voer namelijk BEYERS (klik op het logo voor meer informatie).


Satelliethokken

First Prize Pigeons is een samenwerking aangegaan met twee satelliethokken. Klik hier voor op de knop Satelliethokken.

 

 

Satelliethok Comb.Steenbeek & Zn winnaar 2 nationale concoursen t.w.

DNA Garantie / A gen

Om de kopers van deze jonge duiven zekerheid te geven dat de aangekochte jonge duiven daadwerkelijk afkomstig zijn van één van de nationale winnaars wordt een DNA garantie afgegeven.Gratis voor directe kinderen waarvan de aankoopprijs boven de € 500,--, conform de N.O.O.K. levering- en garantievoorwaarden. (zie: Bestelformulier)

A gen / Anti- verzuringsgen
LDHA, kwaliteitskenmerk voor duiven
In 2006 is door Poolse wetenschappers genetische variatie gevonden in het LDHA gen.
Het gunstige allel is frequenter aanwezig in het topsegment van de duivensport.
Dit gen ook welgenoemd het anti-verzuringsgen, is actief in het proces van afbraak van melkzuur tijdens inspanning en heeft daarom invloed op het uithoudingsvermogen van spieren, het spierstelsel en de zuurstofopname. Zie artikel van Drs. Nanne Wolff in Het Spoor der Kampioenen 2012

De navolgende Nationale / Nationale NPO winnaars en kinderen van deze winnaars op ons kweekhok bezitten het A-gen :

 

Stichting N.O.O.K.

Sinds augustus 2003 tot maart 2009 was Evert Diepeveen voorzitter van de stichting:
Nederlands Overkoepelend Orgaan Kweekcentra (N.O.O.K.)
Evert was tevens de initiatiefnemer voor het oprichten van deze stichting. Het doel van deze stichting is om leverings- en garantie voorwaarden t.b.v. kopers te verwezenlijken.

First Prize Pigeons was het eerste en enige kweekcentrum in Nederland die een D.N.A. garantie afgaf.
Alle N.O.O.K. gecertificeerde kweekcentra geven nu eveneens DNA garanties af.